24.08.2018 18:47

Muzikoterapia

V našom zariadení sa pre klientov uskutočňuje v rámci ergoterapie aj muzikoterapia. Ide o účinnú

doplnkovú liečebnú metódu, ktorá priaznivo vplýva na psychický a fyzický stav našich klientov.

Poskytuje im nielen emocionálny zážitok, ale aj posilňuje pamäť, koncentruje pozornosť, vyzýva ich –

v rámci možností – do pohybu a predovšetkým prináša radosť.

Vďaka finančnej podpore od Trnavského samosprávneho kraja sme zakúpili množstvo jednoduchých

hudobných nástrojov ako sú napr. triangel, tamburína, xylofón, bubienky, keybord, taktiež

rádiomagnetofón s CD prehrávačom a MP3 prehrávače. 

Muzikoterapia zvyšuje kvalitu života našim klientom a spríjemňuje voľný čas strávený v našom zariadení.

Fotka Pokoja Voderadyho.Fotka Pokoja Voderadyho.Fotka Pokoja Voderadyho.

—————

Späť


Kontakt

www.pokoj.sk

Pokoj n.o.
Zariadenie pre seniorov
č.d. 205
Voderady
91942


Riaditeľka:
Mgr. Monika Vojtechová
+421904427396