26.05.2018 15:56

Muzikoterapia – lieči telo i dušu

 

Naša organizácia Pokoj n.o. sa zapojila do výzvy Trnavského samosprávneho kraja  na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“.  Pre klientov sme pripravili zaujímavý projekt s názvom „Muzikoterapia – lieči telo i dušu“.  

Prínosom projektu pre klientov zariadenia bude aktívne trávenie voľného času s ostatnými klientmi zariadenia. Pomocou muzikoterapie sa uvoľní napätie klientov a odpúta sa ich pozornosť od zdravotných problémov. Zároveň im to pomôže zlepšiť motorickú koordináciu, nadobudnú nové zručnosti a spríjemnia si tak pobyt v zariadení. Muzikoterapia je vhodným doplnkom liečby v našom zariadení pre klientov s Alzheimerovou chorobou.

V rámci muzikoterapie ergoterapeut s klientmi pripraví krátky hudobný program, ktorý bude odprezentovaný žiakom ZŠ vo Voderadoch. Cieľom tejto aktivity je prepojenie seniorov a detí k vzájomnej spolupráci, pomoci a obohateniu sa navzájom. Ďalšími aktivitami budú krátke vystúpenia pri príležitosti jubileí klientov v zariadení a pre návštevy rodinných príslušníkov. V rámci zariadenia bude usporiadaná spevácka súťaž pod názvom "Spievame v POKOJI “. Do súťaže bude zapojených viac klientov, ktorí predvedú svoju pieseň.

Projekt „Muzikoterapia – lieči telo i dušu“ je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja. TTSK podporil projekt sumou  550 Eur.     

 

 

 

 

 

—————

Späť


Kontakt

www.pokoj.sk

Pokoj n.o.
Zariadenie pre seniorov
č.d. 205
Voderady
91942


Riaditeľka:
Mgr. Monika Vojtechová
+421904427396