04.02.2017 21:49

Ďakujeme za podporu z 2% zaplatených daní

Vyhlasenie-2- daní Pok oj n.o..pdf (227978)

 

Milí priatelia

ďakujeme  Vám za pomoc v darovaní 2% daní  za rok 2016. Dary budú použité na zdravotné pomôcky a iné potreby nevyhnutné k fungovaniu zariadenia . Obraciame sa na Vás s prosbou v mene  Neziskovej organizácie Pokoj n.o., Zariadenia pre seniorov, formou darovaní a poukázaní 2 %  dani fyzickej osoby podľa zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2016 v oblasti sociálnej a zdravotnej.

 

Ako poukázať 2%

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2017 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2017 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane v úvode tohto príspevku. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

 

Ďakujeme za dôveru a pomoc.

 

—————

Späť


Kontakt

www.pokoj.sk

Pokoj n.o.
Zariadenie pre seniorov
č.d. 205
Voderady
91942


Riaditeľka:
Mgr. Monika Vojtechová
+421904427396