04.03.2018 21:48

Ďakujeme za darovanie 2% z Vašej už zapaltenej dane.

 

http://rozhodni.sk/wp-content/uploads/2019/01/Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf

Ďakujeme za podporu a pomoc

Sme nezisková organizácia Pokoj n.o.,  so zameraním  na pomoc seniorom, ktorí sú odkázaní na  nepretržitú 24 hodinovú starostlivosť.

Naším cieľom je poskytovať klientom Pokoj n.o. opatrovateľský, sociálny aj zdravotný servis, príjemné prostredie s rodinnou atmosférou a to nepretržite  vo dne i v noci, už od roku 1998.   Viac o našej práci sa dozviete na našej webovej stránke :

www.pokoj-sk.sk alebo  facebook .  

Ako nezisková organizácia sa nezaobídeme bez pomoci našich priaznivcov, priateľov a partnerov nášho zariadenia.  Prihovárame sa  Vám  s prosbou o podporu nášho zariadenia formou darovania  2 % z Vašej už zaplatenej dane, čím pomôžete  ku skvalitneniu života našich klientov.

2 %  z dane sú peniaze, ktoré musíte odviesť štátu,  Vy sami však môžete rozhodnúť, na čo budú použité.  Ak neurčíte, komu majú Vaše peniaze pomôcť, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Zamestnanci môžu venovať svoje dve percentá do 30. apríla 2020.

Podnikatelia a živnostníci majú túto možnosť do 31. marca 2020.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

 

Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné, všetkým prajem dobré zdravie a veľa drobných každodenných  radostí.  

 

S úctou                                                            Mgr. Monika Vojtechová,  riaditeľka

—————

Späť


Kontakt

www.pokoj.sk

Pokoj n.o.
Zariadenie pre seniorov
č.d. 205
Voderady
91942


Riaditeľka:
Mgr. Monika Vojtechová
+421904427396